På Dansshopen värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver även dina rättigheter och hur du gör dom gällande. Det är viktigt att du tar del av detta och förstår vad det innebär så du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. 

 

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlats i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som tex IP-nummer är personuppgifter ifall de kan kopplas till en fysisk person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs per automatik eller ej. Några typiska behandlingar av personuppgifter är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 

 

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss genom samband med köp på vår webbshop, kontaktar oss via hemsida, mail eller vid bokningar och beställningar i våra butiker.

 

 

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Dansshopen Sverige AB, org. nr: 556271-9368, Nygatan 28, 701 14 Örebro

 

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål?

Ändamål – För att kunna hantera köp och beställningar

Behandlingar som utförs:

 • Leverans och avisering
 • Hantering av betalning (inkl analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta kontroll av betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna).
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer (endast i anslutning med vissa valda betalsätt)
 • Kontaktuppgifter i form av e-post och telenummer
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
 • Köpinformation (vilken vara som köpts och vart den levererats)

Laglig grund

Fullgörandet av köpeavtalet. Denna insamling av personuppgifter krävs för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas då neka dig köpet.

Lagringsperiod

Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.


Ändamål – För att kunna hantera kundserviceärenden

Behandlingar som utförs

 • Kommunikation och besvarande av frågor till vår kundservice, via telefon eller mail.
 • Identifiering
 • Utredning av eventuella klagomål och supportärenden.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Din korrespondens
 • Information om köptidpunkt, köpställe, eventuella fel/klagomål

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandling av dessa personuppgifter är nödvändig för att vi skall kunna tillgodose ditt och vårt intresse av att hantera kundserviceärenden. Lagringsperiod Till dess att ärendet har avslutats.

 


Våra samarbetspartners i behandling av dina personuppgifter

För att kunna till fullo på bästa sätt fullfölja vår service till dig som kund används nämnda personuppgifter ovan via företagen nedan. Klicka på länken vid respektive företagsnamn för att läsa dessa företags egna policy kring personuppgifter.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandling av dessa personuppgifter är nödvändig för att vi skall kunna tillgodose ditt och vårt intresse av att hantera kundserviceärenden. Lagringsperiod Till dess att ärendet har avslutats eller enligt respektive företags policy.

 


Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om att vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådana fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

 

 

Begära rättelse

Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, att uppgiften skall ändras.

 

 

Återkalla samtycke

För behandling där vi begärt in ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi inte rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare samtycke. Genom att klicka på avregistreringslänk i epostmeddelandet där samtycke används som laglig grund, kan du enkelt dra tillbaka ditt samtycke.

 

Radering av uppgifter

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade tex om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallat detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi är skyldiga enligt lag att behålla uppgifterna. T ex i enlighet med bokföringslagen.

 
Begränsning av behandling

Du har rätt att begära en begränsning av dina personuppgifter. Detta kan dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig.


Cookies

Den här webbplatsen lagrar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra webbplatsen och erbjuda dig en mer personlig upplevelse på andra webbplatser så som Facebook och Instagram. Genom att fortsätta godkänner du detta.


Övrigt 

Vi kan inte garantera att färgerna på webbplatsen helt motsvarar de sanna färgerna. Detta beror delvis på färginställningarna på din dator och bildskärm. Vi kan inte garantera att alla artiklar finns i lager vid beställningstillfället. När det gäller felaktig lagerbalans som påverkar din beställning kontaktar vi dig via telefon eller e-post. Dansshopen kan inte garantera att innehållet på denna webbplatsen ständigt är fri från felaktigheter eller typografiska fel. Vi kan inte garantera att all information är aktuell. Dansshopen kan när som helst ändra innehållet på webbplatsen. Trots att Dansshopen strävar efter korrekta texter, bilder och priser på hemsidan och webbutiken, kan fel uppstå. Om du har debiterats fel belopp vid ett köp i vår webbutik hjälper vi dig att lägga en ny order med rätt pris eller avbeställa din order. Om vi inte kan komma i kontakt med dig skickas din beställning automatiskt. Dansshopen förbehåller sig rätten att retroaktivt korrigera priser, texter, produkter eller annat innehåll på vår hemsida. Vi förbehåller oss lagerförändringar och eventuella tekniska fel i webbshoppen, webbläsaren eller servern.